خواب بزرگ (1946)

براساس رمان پیچیده‌ای از “ریموند چندلر”