• “می‌رود که به دست آورد”

  ارتباط فلسفی

  فیلم “اسپایک لی” نمایشگر دشواری‌هایی است که یک زن جوان در حالی که سعی می‌کند زندگی خودش را بر طبق اولویت‌ها و امیال خودش داشته باشد، با آنها مواجه است. در حالی که امروزه قلمرو خودمختاری سیاسی به طور کلی به عنوان یک اصل غیرقابل‌‌تردید در نظر گرفته می‌شود، در عرصۀ روابط نزدیک و صمیمی، عشاق اغلب همچنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا زندگی شریک عشقی خود را تغییر دهند و کنترل آن را به دست بگیرند. عشاق به طور کلی آزادی را در ارتباط‌های خود دوست ندارند: آنها تعهد و محدودیت را ترجیح می‌دهند.

  آزادی تم اصلی و باطنی فیلم “می‌رود که به دست آورد” است، و عنوان اصلی فلسفۀ “امانوئل کانت” به شمار می‌رود. مقالۀ زیر خطابه‌ای است در باب پیشینۀ فلسفی و تاریخی ایدۀ خودمختاری فردی و خویشتن خویش بودن که در عصر روشنگری ظهور کرد. (این مقاله به لحاظ موضوعی به مقاله‌ای در مورد “امرسون” و نیز به “دوباره بزن، سام” مرتبط است.)

  به قلم دکتر جورن کی. برامان
  استاد ممتاز بازنشسته و مربی نیمه وقت
  گروه فلسفه دانشگاه ایالتی فراستبورگ
 • “She’s Gotta Have It”
  The Philosophical Connection

  Spike Lee’s film presents the difficulties that a young woman faces when she tries to live her own life according to her own preferences and desires. While in the realm of politics autonomy is now generally considered an unquestionable principle, in the area of intimate relationships lovers often still do their very best to manipulate and controle the lives of their partners. Lovers generally do not like freedom in their relationships: they prefer commitment and restraint.

  Freedom is the inner theme of “She’s Gotta Have It,” and it is the main topic of the philosophy of Immanuel Kant. The following lecture maps out the philosophical and historical background of the Enlightenment idea of personal autonomy and being one’s self. (It is thematically related to the lecture on Emerson and to “Play It Again, Sam.”)

  Kant: Self-Determination in the Age of Reason

  Jorn K. Bramann, PhD
  Professor Emeritus and part-time instructor
  e-mail: jornfsu@hotmail.com
  Department of Philosophy
  Frostburg State University

  Frostburg State University