“می‌رود که به دست آورد” ساخته “اسپایک لی” و آزادی در فلسفه کانت

“بارتن فینک” اثر برادران کوئن و “تولد تراژدی” نیچه

کانت و آزادی اراده در عصر خِرد: جرأت اندیشیدن داشته باش!

“قوانین شراب‌خانه” به کارگردانی لاسو هالستروم و خودمختاری اخلاقی کانت

“جنس دوم” اثر سیمون دو بووآر و فیلم “نه و نیم هفته” آدریان لین

“چنین گفت زرتشت” “فردیش نیچه”: یک سفرنامۀ معنوی

همشهری کین (اورسن ولز) و دفاعیه سقراط