1946: هالیوود و کارگردان‌های بزرگ

موفق‌ترین سال در تاریخ هالیوود به لحاظ حضور تماشگران